Results:

1 Gustav Tønnesen

2 Nisse Ingemarsson

3 Steffen Austerheim

4 Fernando Bramsmark

5 Mika Edin

6 Joel Svärd

7 Jonas Skröder

8 Koffe Hallgren

9 Kevin Bækkel

10 Ulph Andersson

11 Jon Arpi

12 Patrick Hallén